مركز مديريت حوزه های علميه خواهران

آنچه در این نوشته می خوانید

مركز مديريت حوزه­ های علميه خواهران

مرکز مدیریت حوزه‌های علیمه خواهران تحت اشراف و نظارت شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، با راهبرد اصلی گسترش و فراگیر نمودن آموزش علوم اسلامی و حوزوی برای خواهران در سال 1375 تاسیس گردید. هم‌اکنون 500 مدرسه در شهرهای مختلف ایران میزبان 59 هزار طلبه خواهر در 17 رشته علمی بوده و 60 هزار فارغ­التحصیل نیز به جامعه علمی و فرهنگی تقدیم نموده است.

نظام آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران در سه مقطع تحصیلی طراحی شده است: مقطع اول: سطح دو (كارشناسی)؛ مقطع دوم: سطح سه (كارشناسی ارشد)؛ مقطع سوم: سطح چهار (دكتری).

آموزش غیر‌حضوری: پس از راه‌اندازی تحصیلات حضوری خواهران در مقطع سطح دو، جهت تسهیل امر تحصیل، در سال  1387 تحصیلات نیمه‌حضوری خواهران و در سالهای  89-88 تحصیلات غیرحضوری مقطع سطح سه گرایش فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی و در سال 1390 گرایش تاریخ نیز اجرایی شد که در حال حاضر تعداد  6960 طلبه در سطح  2 و  3 به صورت غیر‌حضوری مشغول به تحصیل می‌باشند.