مرکز تحقیقات زن و خانواده

آنچه در این نوشته می خوانید

مرکز تحقیقات زن و خانواده

مرکز تحقیقات زن و خانواده با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهش‌ها و کارشناسی‌های دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه درسال  1377 تأسیس گردید. این مرکز در چارچوب اساسنامه جدید خود با چهار گروه پژوهشی فقه و حقوق، مطالعات اجتماعی، مطالعات نظری و تربیت و روانشناسی، مجموعا با  15عضو در حال آغاز برنامه پنجساله دوم و شروع مرحله جدید فعالیت‌های خود به عنوان یک «پژوهشکده» می‌باشد.