جامعه المصطفی العالمیه

آنچه در این نوشته می خوانید

جامعه المصطفی العالمیه

جامعه‌المصطفي‌العالميه، نهادي علمي و آموزشي است که اعضای هیئت امنا و رئیس آن از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد. این مرکز وظيفه آموزش علوم اسلامي و انساني را به دانش‌پژوهان غير‌ايراني بر عهده دارد و از حيث ساختار آموزشي، ماهيتي حوزوي داشته و مدارك آن، مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري می‌باشد. این ارگان در شهر قم واقع شده و در ۶۰ کشور جهان دارای شعبه می‌باشد. جامعه‌المصطفی حدود ۴۰ هزار طلبه غیرایرانی و ۴۰ هزار فارغ‌‌التحصیل دارد. همچنین دانشگاه مجازی المصطفی یکی از زیر مجموعه‌های این مرکز است که به صورت مجازی از دانشجویان غیر‌ایرانی ثبت‌نام به عمل می‌آورد. در حال حاضر این مرکز قریب به یکصد رشته در سطوح حوزوی و مقاطع کارشناسی تا دکترا دارد.