دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمیه

آنچه در این نوشته می خوانید

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه­ های علمیه

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم، نهادی فرهنگی است که ابتدا با نام «دایره تبلیغات امام» و سپس «دفتر تبلیغات امام» شروع به کار کرد و سرانجام به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» تغییر نام یافت. دفتر تبلیغات اسلامی ساختار هیئت امنایی دارد و اعضای آن توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. این مرکز فرهنگی دارای سه معاونت فرهنگی – تبلیغی، آموزش و پژوهش می­باشد. مهمترین ماموریت معاونت فرهنگی – تبلیغی، سامان­دهی فعالیت­های فرهنگی و تبلیغی در سراسر کشور است. معاونت آموزش به طور همزمان ریاست موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) و دانشگاه باقرالعلوم (ع) و همچنین نظارت بر شعبه­های آموزشی در استان­های مختلف را بر عهده دارد. معاونت پژوهش، ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را بر عهده دارد. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکزی علمی – پژوهشی است که زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم فعالیت می‌کند و تاکنون آثار پژوهشی متعددی در رشته­های مختلف به چاپ رسانده است.