مراكز تخصصي حوزة علمية قم

آنچه در این نوشته می خوانید

مراكز تخصصي حوزة علمية قم

مراکز تخصصی که از سال 1370 با تأسیس اولین مرکز تخصصی حوزوی آغاز به کار کردند، واحدهای آموزشی هستند که یک یا چند رشته تخصصی از یک حوزه دانشی را با یک یا چند گرایش مربوطه از درخت‌واره رشته‌های حوزوی ارائه می‌دهند (بر اساس درختواره رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی، بیش از 440 رشته و گرایش در 16 حوزه دانشی در سطوح2، 3 و4 در سطح کشور در حال اجرا و یا برنامه‌ریزی است).

اینک با فعالیت 29 مرکز تخصصی در استان قم و 27 مرکز تخصصی در سایر استان‌ها ( در مجموع 56 مرکز) حرکتی بزرگ در جهت تکامل مراکز تخصصی صورت گرفته است.