مرکز تخصصی امام خمینی (ره)

آنچه در این نوشته می خوانید

مرکز تخصصی امام خمینی (ره)

این مرکز در سال 1392 با هدف تربیت مشاور اسلامی جهت رفع نیازهای جامعه تاسیس گردید و اقدام به برگزاری سطح سه تربیت مشاور با گرایش اسلامی نمود. همچنین این مرکز اقدام به برگزاری کارگاه­های تخصصی متعددی از جمله کارگاه رشد کاربردی، درمان وسواس به شیوه ACT و درمان به شیوه CBT نموده است.