نام اثر: باد بان

شماره ثبت در خانه سینما: 161634

شناسه فیلم

1402/2655

ژانر فیلم نامه

ملودرام

زبان فیلم نامه

انگلیسی

قالب فیلم نامه

عروسکی

نوع فیلم نامه

فیلم نامه

اقتباس

واقعی

تعداد صفحات

33

وضعیت فیلم نامه

فیلم نامه در حال بررسی است

اطلاعات تکمیلی: