نام اثر: تست 6

شناسه فیلم

1402/2092

ژانر فیلم نامه

سیاسی

زبان فیلم نامه

فارسی

قالب فیلم نامه

سریال

نوع فیلم نامه

طرح

اقتباس

واقعی

تعداد صفحات

56

وضعیت فیلم نامه

فیلم نامه شما تایید شده است

اطلاعات تکمیلی: