باید برای پژوهشگر شدن طلاب از بدو ورود به حوزه برنامه داشت

آنچه در این نوشته می خوانید

دکتر نجمه نجم گفت: حوزه علمیه موظف است یک سناریوی پژوهشی برای طلاب از زمان جذب تا فارغ التحصیلی ترسیم نماید تا طلاب در مسیر پژوهش و تولید علم بتوانند گام بردارند.