تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت بدون دریافت سود است

آنچه در این نوشته می خوانید

بانک قرض الحسنه رسالت، طبق نیاز سنجی و گروه بندی تخصصی که از مشتریان خود داشت، گروهی را به نام معارف تشکیل داد که حوزه علمیه، طلاب و روحانیون بتوانند به صورت آسان، تسهیلات خود را از طریق این گروه دریافت نمایند.