دیدار پاپ با آیت الله سیستانی نقطه عطفی در تاریخ عراق است

آنچه در این نوشته می خوانید

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، شیخ خالد الملا رئیس جماعت علمای عراق دیدار پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان با حضرت آیت الله سیستانی را نقطه عطفی در تاریخ عراق دانست.

وی با بیان اینکه آیت الله سیستانی رهبر انسانی و مایه وحدت حقیقی عراقی ها هستند، افزود: اگر چه ایشان مرجع شیعیان هستند، امّا نماد و سمبل برجسته مبارزه برای توقف کشتار و درگیری ها و خشونت علیه شیعه، اهل سنت، مسیحیان و ایزدی ها می باشند، لذا بدون شک این سفر دارای بُعد انسانی بزرگی است.

رئیس جماعت علمای عراق، سفر پاپ فرانسیس در این شرایط امنیتی و اقتصادی را پذیرش آشکار واتیکان و پاپ نسبت به نظام سیاسی عراق دانست.

شیخ الملا اشاره کرد: این سفر به خاطر اینکه در در شرایط استثنائی انجام می گیرد، در دیدگاه بین المللی تأثیر گذار است.

وی در پایان گفت: سفر هیئت واتیکان به مناطق مقدس مسیحیان دلیلی بر مرحله جدیدی از انفتاح و آینده جایگاه عراق در میان کشور های جهان است.