طرح‌نامه فراخوان مرکز رسانه حوزه

مرحله 1 از 3 - اطلاعات فردی

اطلاعات شخصی (مدیر تیم)(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
وضعیت تاهل

 

فرم شماره 2

طرح‌نامه

حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
حداکثر اندازه فایل: 10 MB.