مدیریت فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای

شرح وظایف: مدیریت فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای: آموزش فضای مجازی و رسانه‌ای به طلاب و روحانیون؛ مطالعات و پژوهش‌های فضای مجازی و رسانه‌ای؛ تولید محصولات فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای؛ برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و حمایت از تولیدات فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای حوزه علمیه و طلاب.   مدیر فضای مجازی و چند‌رسانه‌ای: تولید محصولات رسانه و […]