گزارشی از دل گویه های طلاب نخبه در نشستی صمیمی با آیت الله اعرافی

جمعی از طلاب نخبه حوزه های علمیه کشور به ذکر مباحث خود با آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه پرداختند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،نشست صمیمی جمعی از طلاب نخبه حوزه های علمیه کشور به شکل مجازی و حضوری با آیت الله اعرافی در سالن اجتماعات دفتر مدیر حوزه برگزار شد. بر اساس این […]

امروز کمک خواهی جامعه جهانی از حوزه علمیه بی سابقه است | رسانه حوزه مطالبه گری کند

دبیر شورای عالی حوزه علمیه خراسان با تاکید بر اینکه آینده نگری در حوزه علمیه باید بیشتر از گذشته باشد، گفت: امروز نیاز و کمک خواهی جامعه جهانی از روحانیت و حوزه علمیه بی سابقه است که این امر، وضعیت و رسالت حوزویان را مهم و حساس تر کرده است.