اطلاع رسانی و خبر

مدیریت اطلاع ­رسانی و خبر: 1.افق حوزه: هفته­ نامه افق حوزه، نشریه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارگان رسمی مرکز مدیریت حوزه های علمیه و فراگیرترین رسانه مکتوب حوزوی کشور، اسفند ماه 1380 با هدف انعکاس آخرین اخبار و بیانات مراجع عظام و بزرگان حوزه و اطلاع ­رسانی به هنگام از رویدادهای حوزه های علمیه و […]