پاسخ اسقف اعظم آتن به نامه محبت آمیز آیت الله اعرافی

در نامه اسقف آمده است: ما تمایل شما برای فعالیت‌های مشترک برای دستیابی به راه حل‌های مذهبی برای کاهش بحران‌های جهانی را پیش‌بینی می‌کنیم، زیرا مسیحیان ارتدکس و مسلمانان شیعه از نقطه تفاهم نزدیک‌تری بهره‌مند هستند.