شناسه

1402/2655

ارسال کننده

asghar sadeghian

نام فیلم نامه

باد بان

زبان فیلم نامه

انگلیسی

ژانر فیلم نامه

ملودرام

نوع فیلم نامه

فیلم نامه

قالب فیلم نامه

عروسکی

تعداد صفحات

33

اقتباس

واقعی

شماره تماس

وضعیت

فیلم نامه در حال بررسی است

شناسه

1402/2499

ارسال کننده

میثم محمد حسنی

نام فیلم نامه

test11

زبان فیلم نامه

فارسی

ژانر فیلم نامه

سیاسی

نوع فیلم نامه

طرح

قالب فیلم نامه

سریال

تعداد صفحات

75

اقتباس

واقعی

شماره تماس

وضعیت

فیلم نامه شما تایید شده است

شناسه

1402/2135

ارسال کننده

سیدمحمدسیدنژاد

نام فیلم نامه

آلزایمر

زبان فیلم نامه

فارسی

ژانر فیلم نامه

سیاسی کمدی

نوع فیلم نامه

فیلم نامه

قالب فیلم نامه

فیلم کوتاه

تعداد صفحات

9

اقتباس

واقعی

شماره تماس

وضعیت

فیلم نامه در حال بررسی است

شناسه

1402/2119

ارسال کننده

سیدعباس سیدنژاد

نام فیلم نامه

آلزایمر

زبان فیلم نامه

فارسی

ژانر فیلم نامه

سیاسی کمدی

نوع فیلم نامه

فیلم نامه

قالب فیلم نامه

سینمایی

تعداد صفحات

9

اقتباس

واقعی

شماره تماس

وضعیت

فیلم نامه در حال بررسی است

شناسه

1402/2092

ارسال کننده

میثم محمد حسنی

نام فیلم نامه

تست 6

زبان فیلم نامه

فارسی

ژانر فیلم نامه

سیاسی

نوع فیلم نامه

طرح

قالب فیلم نامه

سریال

تعداد صفحات

56

اقتباس

واقعی

شماره تماس

09127478930

وضعیت

فیلم نامه شما تایید شده است